Naručivanje

 

Primer: Naručivanje - Postavlja trgovac

 

Osnovne informacije o procesu naručivanja.

Na ovoj strani opisujete kako funkcioniše naručivanje, slanje i isporuka robe, koji su rokovi isporuke itd.